Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat ja ikäarviointi

Ikä on käsitteenä monivivahteinen. Jokaisella ihmisellä on kronologinen, biologinen, fysiologinen, psykologinen, sosiaalinen ja subjektiivinen ikä, jotka voivat olla erilaiset ja joita voidaan arvioida tai mitata eri tavoin ja erilaisella tarkkuudella. Miksi fysiologisen iän määrittäminen on tehtävä alaikäiseksi itsensä ilmoittaneille turvapaikanhakijoille? Ikä on tärkeä selvittää, kun otetaan huomioon kouluikä vs aikuisuus sekä ikään liittyvät vastuut ja seuraamukset.

Suomeen on tullut vuosien varrella lukuisia alaikäiseksi itsensä kertovia yksin tulleita turvapaikanhakijoita. Heistä osan voidaan suoraan sanoa olevan alaikäisiä, mutta osaa ei. Yksi syy alaikäiseksi esiintymiselle on se tosiseikka, että yksin turvapaikkaa hakevia alaikäisiä ei käännytetä.

Aiemmin ensiarvion kerrotun iän paikkansa pitävyydestä tekivät poliisit, mutta myöskin Maahanmuuttovirasto ja muut viranomaiset teettivät tutkimuksia. Nykyisin poliisi ottaa vain turvapaikkahakemuksen vastaan ja kaikki puhuttelut ja tutkimuksiin lähettämiset on keskitetty Maahanmuuttovirastoon. Ikäarviointia voivat pyytää myös muut viranomaiset epäillessään henkilön kertoman iän olevan ristiriidassa esimerkiksi luokka-asteen muihin lapsiin nähden.

Itse olen ollut Helsingin poliisilaitokselle töissä Ulkomaalaispoliisissa vuosina 2010-2016 ja ensimmäiset pari vuotta päävastuualueenani olivat alaikäiset yksin turvapaikkaa hakevat henkilöt. Kukaan Suomessa ei voi sanoa meidän tietävän kaikkien henkilöllisyyttä, vaikka kuka väittäisi näin. Kaikkea ei pidä uskoa. Todisteena voidaan pitää Sipilän ja alaikäiseksi itsensä alunperin ilmoittanut turvapaikanhakijan kohtaaminen.

(Artikkeli: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001104927.html)

Prosessi toimii siten, että henkilö kertoo haluavansa hakea turvapaikkaa. Henkilöllä on yleensä saattaja mukanaan, joka kertoo olevansa joko sukulainen, tuttava tai yleisimmin täysin tuntematon kadulla tavattu henkilö. Tulkin avulla henkilöltä selvitetään hänen asiansa ja henkilötietojaan, mitkä yleensä pohjautuvat henkilön itsensä kertomaan ja harvemmin henkilöpapereihin, varsinkaan alaikäisillä. Alaikäisille määrätään valtion kustannuksella edustaja. 

Aiemmin arviointiin viemiseen tarvittiin testattavan ja hänen edustajansa suostumus ja kieltäytymisestä ei seurannut mitään. Näin tapahtui silloin tällöin. Tervetulleen muutoksen jälkeen joko hakijan itsensä tai edustajan kieltäytymisen seurauksena henkilö kirjataan nykyään aikuiseksi ilman testaamistakin. Tämä väärinkäyttömahdollisuus on siis tukittu.

(Lisätietoja: https://migri.fi/alaikaisen-ian-selvittaminen)

Suomessa ikäarviointi tehdään käden ranteen luustosta sekä hampaista oikeushammaslääkärin toimesta ja siitä laaditaan kahden asiantuntijan lausunto. Suomessa näitä oikeuslääketieteellisen ikäarviointeja on tehty noin vuodesta 2008 alkaen ja vuodesta 2010 enenevässä määrin, koska minun havaintojeni mukaan kerrotut iät eivät aina pitäneet paikkansa ulkoiseen statukseen ja käytökseen perustuen.

(Artikkeli: https://www.aamulehti.fi/uutiset/viisaudenhampaat-ja-ranteen-luut-paljastavat-turvapaikanhakijan-todellisen-ian-moni-kertoo-olevansa-17-vuotias-200364612)

Tilastojen mukaan vuosina 2011-2015 Suomessa testatuista alaikäisiksi itsensä kertoneista henkilöistä 56-79 % todettiin yli 18-vuotiaiksi. Minun tilastojeni mukaan oman työni tulos oli noin 96 % noin puolesta hakijoista. Tuloksissa tulee huomioida, että ikäarviosta vähennetään vielä testin mahdollisen epätarkkuuden vuoksi kaksi vuotta testatun hyväksi. Tämä tarkoittaa, että vaikka ikäarviointeja mukaan henkilö olisi 19-vuotias, hän läpäisee testin tarkasta iänmäärityksestä huolimatta ja kirjataan alaikäisenä. Tätä väärinkäyttöä ei ole vielä saatu tukittua ja tähän tulee puuttua.

Tärkein tehtävämme pitäisi olla oikeasti alaikäisten lasten turvaaminen. Esimerkkejä väärän iän tuomista ongelmista on monenlaisia, tässä muutama.

Kouluissa samalla luokalla voi olla 15-vuotiaita ja jopa 30-vuotiaita ulkomaalaisia miehiä, jotka ovat kertoneet olevansa alaikäisiä. Monet koulut ovat nykyään yhteiskouluja, mikä tarkoittaa sitä, että samassa koulussa on lapsia esikouluikäisistä alkaen. Aikuiset miehet pyörivät siten alaikäisten lasten, teini-ikäisten ja nuorten kanssa luvallisesti. Koulussa on helppo kohdata nuoria, joiden itsetuntoa voi kohottaa kehumalla ja saada heidät tekemään asioita vastoin heidän etuaan. Onko tämä oikeasti alaikäiseksi tiedettyjen oppilaiden kannalta hyvä asia?

Kielteistä päätöstä pyritään myös kiertämään monin tavoin. Yksi käytettyjä keinoja on pyrkiä kokeilemaan psykiatrista puolta Suomeen jäännin takaamiseksi. Tässä voi tulla ongelmia, koska Suomen lain mukaan alaikäisiä ja täysi-ikäisiä psykiatrisia potilaita ei saa hoitaa samalla osastolla. Mitä tehdä, jos lääkäri ei lähetä alaikäiseksi itsensä esittänyttä henkilöä ikäarviointiin vaan hoitoon oikeasti alaikäisten lasten keskelle? Entä jos myöhemminkin lääkäri kieltäytyy lähettämästä kliinisesti jopa yli 30-vuotiaaksi epäiltyä alaikäisenä tullutta henkilöä ikäarvioon? Onko tämä oikeasti alaikäisiksi tiedettyjen potilaiden etu? 

Minkä ikäisiä sitten ilmoittautuu alaikäiseksi turvapaikanhakijoiksi? Pitäisikö hälytyskellojen soida päättäjillä ja lopettaa hyssyttely, jos alaikäiseksi tekeytyy jopa 36-vuotiaat?

Itse olen kertonut jokaiselle asiaan liittyvälle henkilölle ensimmäisenä, että Suomessa ei saa valehdella ja poliisille sekä Maahanmuuttoviraston henkilökunnalle on kerrottava kaikki totuudenmukaisesti. Ikävä kyllä näin ei kuitenkaan aina tapahdu, vaan vielä jopa ikäarvioinnin tuloksen jälkeenkään asia kielletään. Seuraako iän valehtelusta itse omasta vapaasta tahdostaan valehdelleelle henkilölle jotain? Ei.

Tähän täytyykin tulla muutos.