Valtuusto päättää – tai sitten ei

Kotouttamisessa puhutaan kahdesta erillisestä asiasta eli kotoutumislain mukaisesti tehdystä kunnan kotouttamisohjelmasta sekä kunnan ja ELY-keskuksen sopimuksesta pakolaisten vastaanotosta.

Mäntsälän kunnanvaltuustossa äänestettiin 2017 kolmesti ELY-keskuksen kanssa tehtävästä sopimuksesta ja lopuksi äänin 35-7 valtuusto päätti hyväksyä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

Nyt on valtuustolle kerrottu, että ELY-keskus ei ollut hyväksynyt toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta päätetyssä muodossa. Kunnan virkamiehet ovat tehneet määräaikaisen sopimuksen ELY-keskuksen kanssa kunnanvaltuuston enemmistön päätöksen vastaisesti tiedottamatta kunnanvaltuustoa tai asukkaita. Mahtavaa! Mäntsälän kunta on tainnut tehdä historiaa. Yleensä äänestyksissä enemmistön päätös voittaa. Nyt vähemmistön kanta todellisuudessa voitti äänin 7-35.

Missä on päätöksenteon läpinäkyvyys ja luotettavuus? Mielestäni kunnanvaltuuston jäsenten, luottamusmiesten sekä asukkaiden pitäisi pystyä luottamaan päätösten toimeenpanoon. Nyt näin ei ole tapahtunut Mäntsälän kunnassa.

Miksi sitten ELY-keskus ei hyväksynyt kunnan tekemää sopimusta? ELY-keskus edellyttää, että toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa tulee olla kirjattuna kuinka monta kiintiöpakolaista kunta ottaa vuosittain. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus siis sitoisi ja pakottaisi kunnan ottamaan joka vuosi x-määrän kiintiöpakolaisia. Tällaisen velvoitteen olemassaolo on kielletty aiemmissa kokouksissa kahdelle eri valtuustolle. Tällaisella käsittelytavalla voisi jopa syntyä mielikuva, että tämä tosiasia on haluttu pimittää päättäjiltä.

Asioista päätettäessä tulisi todelliset kustannukset olla näkyvissä mukaanluettuna välilliset kustannukset. Nyt on mainittu vuoden 2017 laskennalliset korvaukset 112 906 €, mutta ei kokonaiskustannuksia. Kuten henkilöstöjohtaja Mika Lindgrenin esittelyssä todettiin valtuustoseminaarissa, valtion kunnille maksamista erityiskustannusten korvaamisesta pääosin luovutaan ja ne siirretään soveltuvin osin maakunnan yleiskatteelliseen rahoitukseen. Emme siis tiedä yhtään mitä tulevaisuudessa maksetaan vai maksetaanko mitään.

Lopen kunnassa on todettu 31.10.2017 seuraavaa: ”Pakolaisten vastaanottotoiminta ei ole ollut täysin kustannusneutraalia. Valtio korvaa vastaanottoon, tulkkaukseen ja terveydenhuollon erityiskorvauksiin liittyvät kustannukset takaisin täysimääräisinä. Pakolaisista saatavat laskennalliset korvaukset eivät ole täysin riittäneet kattamaan muita toimintakuluja.”

Toivottavasti vihdoin saamme tietää mikä tämän ELY-keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen todellinen sisältö on. Mäntsälän kunta ja kuntakonserni ovat valmiiksi jo melkoisesti velkaantuneet. Minä en ainakaan halua sitoa Mäntsälän kunnan asukkaita mihinkään toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen nykyisessä kunnan taloustilanteessa tietämättä edes Soten vaikutusta. Talous on menossa tiukempaan suuntaan. Keskitytään mieluummin nyt meillä jo olevien ulkomaalaisten hyvään ja tulokselliseen kotouttamiseen. Kunnan asukkaita ei pidä pakottaa taloudelliseen sitoumukseen määrättömäksi ajaksi. Jokainen asukas voi miettiä onko hän valmis jättämään rakennuttamatta puuttuvaa koulua tai vesiliikuntakeskusta ja niiden sijaan ottamaan uusia pakolaisia kuntaan tietämättä hintalappua tälle päätökselle. Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivoo sen sijaan enemmän panostusta koulujen sisäilmaongelmiin, korjausrakentamiseen sekä rakennusvalvontaan.

Lähde: Mäntsälän Uutisten 21.11.2017 artikkeli: https://www.mantsalanuutiset.fi/artikkeli/582535-mantsala-ei-ota-ensi-vuonna-pakolaisia