Tervetuloa Suomeen, töitä tekemään

Suomeen voi tulla tekemään töitä. Niinhän suomalaisiakin matkustaa muihin maihin töihin. Näin on ollut aina ja se on hyvä. Jos joku haluaa tulla Suomeen töihin, häneltä edellytetään riittävä toimeentulo eli hänen tulee pystyä elättämään itsensä koko Suomessa olon ajan. Jos työsuhde päättyy, oleskeluoikeus päättyy. Tarkoitus ei ole, että muutaman kuukauden työssäoloa jälkeen siirrytään pelkästään sosiaalietuuksien kuluttajaksi.

”Kun haet oleskelulupaa työntekoa varten, sinun on saatava työstäsi asianmukaista palkkaa ja tultava Suomessa toimeen ansiotyöstä tulolla koko oleskeluluvan voimassaolon ajan. Jos sinulla on työntekoa varten myönnetty oleskelulupa ja työsuhteesi loppuu, sinulla ei ole enää oleskelulupaperustetta. Sinun pitää poistua Suomesta viimeistään silloin, kun oleskelulupasi voimassaolo päättyy, ellet ole hakenut oleskelulupaa jollakin toisella perusteella.”
(Lähde: https://migri.fi/tyoskentely-suomessa)

Minusta on käsittämätöntä, että tämä nykyinen sääntö kumottaisiin lakimuutoksella. Kuinka monen suomalaisen työssäoloa helpotetaan antamalla hänelle asumistukea, vaikka hän on töissä? Ei todellakaan. Asumistukeen on asetettu tulorajat, jonka ylityttyä jokainen suomalainen joutuu maksamaan kaiken itse. Työluvalla Suomeen tulevien tulisi tuoda Suomelle verorahoja eikä kuluttaa niitä. Tämä päätös on ristiriidassa sekä todellisuuden että oikeustajun kanssa.

”Uutissuomalainen kertoo hallituksen valmistelevan lakimuutosta, joka muun muassa helpottaisi ulkomaalaisten työntekijöiden pääsyä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin.”
(Lähde: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005801352.html)

Suomen pitäisi palkata työlupien käsittelyyn useampi ihminen ja siten nopeuttaa korkeasti koulutettujen ja varmojen, hyvin palkattujen työntekijöiden työlupien käsittelyä. Nykypäivänä korkeasti koulutetuista työntekijöistä on kilpailu eri maiden välillä. Suomi häviää kilpailussa, kun nämä työntekijät tarkastelevat hakemusprosessia. Korkeasti koulutetut valitsevat helposti toisen työpaikan jossakin muussa maassa, koska työlupaprosessi vie liian kauan aikaa. Suomessa on jo nyt työttömiä, joille tulisi saada töitä ennen kuin Suomeen päästetään halvalla töitä tekeviä ihmisiä, jotka lopulta voivat olla Suomen sosiaaliturvan piirissä.

”Työlupien myöntämisessä tarkastellaan kotimaisen työvoiman saatavuutta ennen kuin EU:n ulkopuolisen maan kansalaiselle myönnetään työlupa. Jos jollain alalla on paljon suomalaisia työttöminä, työlupaa ei myönnetä ulkomaalaiselle kovin helpolla. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että toimeentulosi on turvattu eli sinun tulee pystyä elättämään itsesi koko Suomessa olon ajan.”
(Lähde: http://www.vapaaliikkuvuus.net/fi/2017/03/02/tietopankki-liite-3/

Kun ihminen saa työluvan Suomeen, hänellä on mahdollisuus pyytää perhe Suomeen. Alun perin tietenkin vaaditaan jälleen työluvan saaneelta riittävää toimeentuloa koko perheen elättämiseen, mutta kuka tätä valvoo, kun viranomaisten lukumäärää pienennetään koko ajan korkeisiin työvoimakustannuksiin vedoten? Lopputuloksena voi olla tilanne, että koko perhe on Suomen sosiaalitukien piirissä.

”Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen työn perusteella, perheesi voi hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Myös perheenjäseniä koskee toimeentulokriteeri.”
(Lähde: http://www.vapaaliikkuvuus.net/fi/2017/03/02/tietopankki-liite-3/)

Työluvan saanti edellyttää, että sitä hakevalla on jo työsopimus tai sitova työtarjous. Asia voidaan ajatella yksinkertaisesti – työluvan hakemisen ei pitäisi olla se viimeinen keino jäädä Suomeen, jos muut lupaprosessit ovat antaneet kielteisen päätöksen.

”Kun niin sanottu kolmannen maan kansalainen hakee Suomesta oleskelulupaa työn perusteella, hänellä on oltava työsopimus tai sitova työtarjous jo. Hakija ei siis tule Suomeen etsimään töitä, vaan hänellä on jo työpaikka.”
(Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10287179)

Suomi tarvitsee ensisijaisesti valmiiksi koulutettuja työntekijöitä, joille on Suomessa tarjottu hyvinpalkattua työtä. Ohituskaistaa ei pitäisi olla käytössä.

”Migri laittaa turvapaikanhakijat muiden edelle.
Jos työpaikan Suomesta saanut on kotoisin esimerkiksi Yhdysvalloista,
hakemusprosessia pitkittää entisestään se, että Migri käsittelee työlupaa hakeneiden turvapaikanhakijoiden hakemukset ennen kaikkia muita.

1-5/2018 työperäiset oleskeluluvat
Irak 43 myönteistä ja 65 kielteistä (Lähde: Migri)”
(Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10287179)