Tavoitteet

Meidän kaikkien tavoitteena pitäisi mielestäni olla suomalaisten kaikkinainen hyvinvoinnin edistäminen sekä suomalaisuuden markkinoiminen. Suomalaisuudessa on paljon hyviä puolia, ja tietenkin huonojakin puolia, mutta kansainvälisyyden nimissäkin Suomen rakentamisen mentaliteettia pitäisi kunnioittaa ja vaalia. Me voimme olla kansainvälisiä ilman omasta identiteetistä luopumistakin.

Minun tavoitteenani on antaa kunnia meille suomalaisille ja tehdä kaikkeni meidän hyväksemme. Kovalla työllä, päättäväisyydellä ja yhteistyöllä lastemme ja nuortemme tulevaisuus tulisi rakentaa valoisammaksi. Tavallista kansaa tulee kuunnella.

Satu Lampi PS Uusimaa kansanedustajaehdokas 2023

Säilytetään itsenäisyys ja perinteet

✓     Suomessa on omat maarajat, lait, tavat ja kulttuuri, joita ei tarvitse hävetä. EU:n tulisi olla ennemmin valvova sekä opastava taho kuin määräävä taho, koska Euroopan mailla tulee olla mahdollisuus huolehtia ensisijaisesti omasta maastaan kuin rahoittaa muita maita.

✓     Suomessa tulee voida asua ja elää turvallisesti. Poliisien määrää tulee lisätä, että ennaltaehkäisevään työhön voitaisiin paremmin suunnata resursseja.

✓     Suomalainen identiteetti tulee säilyttää kansainvälistyessäkin.

✓     Omaa maata ei tule muuttaa vieraiden valtojen tahdon mukaan, vaan suojellaan maatamme kaikin tavoin ja pidetään kiinni omista ihmisoikeuksistamme. Tänne muuttavien tulee sisäistää meidän tapamme, lait ja kulttuuri tai sitten palata omaan kotimaahansa, jos heidän maansa tavat kerran ovat paremmat. Kunniaväkivalta ja jengiytyminen tulee tunnistaa ajoissa sekä puuttua siihen.

✓     Suomessa ja Euroopassa on pitkäjänteisellä työllä saatu yhteiskunnat toimimaan ja hyvinvointi nykyiselle tasolleen. Väestön siirtyminen Eurooppaan ei nosta heidän omien maidensa hyvinvointia. Vastikkeeton apu tulee muuttaa vastikkeelliseksi, että integroitumisen halukkuus tulisi ihmisistä itsestään.

✓     Myös maahanmuuttajien velvollisuus on noudattaa Suomen lakeja ja kunnioittaa tätä yhteiskuntaa, johon ovat syystä tai toisesta hakeutuneet. Heidän tulee elää ”maassa maan tavoilla”. Heidän kulttuurinsa säilyttäminen ei saa merkitä suomalaiselle yhteiskunnalle uhkaa.

✓     Lakeja tulee muuttaa ja selkeyttää siten, että Suomi ei houkuttele helpon elämän toivossa olevia ihmisiä vaarallisten salakuljettajien armoille hakiessaan turvapaikkaa. On inhimillisempää antaa mahdollisuus hakea turvapaikkaa olosuhteissa, joissa ihmiset eivät menetä omaisuuttaan eivätkä henkeään.

✓     Suomella tulee olla oikeus valita, ketä Suomeen tulee ja millä perusteilla, on kyse sitten turvapaikasta, työstä tai opiskelusta. Suomella pitää olla myös oikeus poistaa maasta nopeasti ja tehokkaasti sellaiset ulkomaalaiset, joilla ei enää ole oikeutta oleskella Suomessa tai jotka eivät kunnioita meidän lakejamme.

Hyvinvoiva kansalainen

✓     Lapsissa on yhteiskuntamme tulevaisuus ja vanhemmat ihmiset ovat olleet luomassa meille nykyisen itsenäisyytemme, vapautemme ja taloudellisen hyvinvoinnin – pidetään heistä huolta. Kun koko perhe voi hyvin, voi lapsikin hyvin.

✓     Kaikki suomalaiset ovat tärkeitä sukupuoleen, seksuaalisuuteen, ikään, ulkonäköön, uskontoon tms. katsomatta. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä ilman, että seksuaalisuudesta tehdään maailman tärkeintä asiaa. Suomessa pitää olla mahdollisuus puhua asioista asioina. Lapsien tulee saada olla lapsia ilman aikuisten ideologioiden painetta ja syyllistämistä. Lasten tulisi saada kasvaa omanlaisiksi aikuisiksi omaan tahtiinsa ilman ajatusta, että jokaisen pitää olla jotain erikoista. Ihminen voi olla ihan tavallinenkin.

✓     Rajat ovat rakkautta. Meidän kaikkien tulee tehdä osamme syrjäytymisen estämiseksi. Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä tarvitsevat erityisen panoksen ja lisäresursseja. Nuorten motivaatiota kouluttautumiseen, työllistymiseen ja harrastuksiin on edistettävä. Koulutuspolku työelämään on tehtävä joustavaksi, koska sillä voimme ehkäistä syrjäytymistä.

✓     Luotettavuus, turvallisuus ja selkeä yhteiskunta kulkevat käsi kädessä – älkäämme kadottako sitä.

✓     Suomella on ihana luonto, josta huolehtimalla edistämme kaikkien hyvinvointia.

✓     Sosiaaliturvaa on selkeytettävä ja uudistettava, jotta apua tarvitsevien ei tarvitse taistella selvitäkseen arjen haasteista.

✓     Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee olla jokaiselle kansalaiselle helposti saavutettavia ja tasapuolisia.

✓     Jokaisella tulisi olla oikeus inhimilliseen palliatiiviseen- ja saattohoitoon sekä heidän omaisillaan tukeen.

Suomen kansalaisten ja yrittäjien talous saatava kestävälle pohjalle

✓     Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa.

✓     Suomen keskituloisten veronmaksajien maksukykyä on nostettava.

✓     Yrittäjyyteen kohdistuvaa byrokratiaa ja maksuja tulee selkeyttää siten, että pienyrittäjäkin voi helposti palkata uusia työntekijöitä. Suomalainen yrittäjyys luo työpaikkoja Suomeen ja on ekoteko.

✓     Omavaraista maataloutta tulee tukea ja suosia lähiruokaa. Maatalouden tukemisen pitäisi kohdistua sitä oikeasti tarvitseville eikä esimerkiksi välikäsille.

✓     Suomen velkaantuminen tulee saada kuriin. Verovaroja tulee käyttää ennen kaikkea suomalaisten hyväksi vähentämällä muiden maiden ja heidän kansalaistensa tukemista. Hädässä olevia tulee ehdottomasti auttaa - suomalaisten ollessa kuitenkin etusijalla. Apu tulee järjestää hädänalaisten lähialueilla niin, että he jossakin vaiheessa pääsevät omilleen ja helposti takaisin kotiseuduilleen. Euroopan kantokyky tässä asiassa on jo saavutettu.

✓     Yksityisautoilua ei saa tehdä enää vaikeammaksi. Autoilun kustannuksia ei saa enää kasvattaa.  Moni tarvitsee välttämättä autoa liikkumiseen, työhön ja harrastuksiin. Julkinen liikenne ei ole kaikille kansalaisille saavutettavissa asuinpaikasta johtuen.

Perustavoitteemme on Suomen itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa
ja sen myötä huolenpito kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tämä kulkee kaiken edellä.

- Tasavallan presidentti Urho Kekkonen Valtiopäivien avajaisissa 5.2.1980