Sukupuoli on rikkaus, ei rajoite

Lasten tulisi saada olla lapsia eikä sukupuoli-ihmisiä.
Suurin osa lapsista miettii mitä tänään leikkisin ja kenen kanssa välittämättä kumpaa sukupuolta tämä toinen on.

Tytöillä on pimpsa, pojilla pipuli ja joskus lapsi syntyy intersukupuolisena, jolloin hänen sukupuoltaan ei voi määrittää sukuelinten perusteella. Tämä on anatomiaa.

Ajatuksissaan ihminen voikin kokea aivan toisin. Sitä kutsuisin sukupuoli-identiteetiksi. Se on lähtöisin aivoista eikä sukuelimistä.

Kasvatustavat voidaan jakaa kahteen erilaiseen tyyliin. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa tyttöjä ei tytötellä eikä poikia pojitella ja molemmat opettelevat puukäsitöitä sekä tekstiilikäsitöitä. Jokainen lapsi saa olla oma itsensä, eikä kenenkään oleteta olevan tietynlainen sukupuolensa perusteella.

Sukupuolineutraalissa kasvatuksessa ei puhuta tytöistä tai pojista vaan vauvoista ja lapsista tai tyttöoletetuista ja poikaoletetuista. Lapselle annetaan sukupuolineutraali nimi ja vaatteet eikä hänen sukupuoltaan kerrota ulkopuolisille. Lapsen oletetaan osoittavan jossakin vaiheessa itse olevansa tyttö, poika tai jotain niiden väliltä ilman aikuisen ohjailua.
(Lähde: https://www.suomenmaa.fi/uutiset/kommentti-sukupuolikeskustelussa-osapuolet-puhuvat-jatkuvasti-toistensa-ohi-jankkaamisesta-pitaisi-paasta-jo-eteenpain-6.3.421824.58c9b9abe1)

Anatomia on ihmisillä syntyessään, mutta kokonaisuutena olemme perimämme ja ympäristömme tuloksia. Lapset ovat useimmiten herkkiä vuorovaikutuksille ja harva pieni lapsi pystyy kyseenalaistamaan hänelle opetettuja asioita. Jos vanhempi opettaa esimerkiksi 2-vuotiaalle lapselle, että hänellä ei ole sukupuolta, lapsi uskoo sen. Hänellä ei ole muuta vertailukohtaa. Jos vanhempi opettaa lapselleen, että maapallo on litteä, lapsi uskoo sen. Jos opettaja kertoo maapallon olevan pyöreän, lapsi voi joutua ristiriitaiseen tilanteeseen ketä uskoa. Mistä ja miksi siis lapsi saa käsityksen, että hänellä ei ole sukupuolta?

Aikuisilla on vastuu lasten ja nuorten kasvattamiseksi tasapainoisiksi aikuisiksi. Sukupuolijaottelu ei sulje pois ihmisiä, jotka kokevat olevansa jotain muuta. Sitä ajatusta voi kunnioittaa sukupuolisensitiivisyydellä.

Huolehdimme siitä, että heillä on tietoa ja työkaluja kasvaa tasapainoisiksi aikuisiksi, joille sukupuoli on rikkaus, ei rajoite, Anttila toteaa.”
(Lähde: https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-sirkkaliisa-anttila-lapsen-sukupuolen-haivytystarve-on-aikuisen-halu-ei-lapsen-6.3.421817.d0ef615209)

Lapsen kehitykseen kuuluu miettiä kuka hän on. Ensimmäisenä hän yleensä havaitsee fyysiset eroavaisuudet. Jossakin vaiheessa hän alkaa miettiä henkisiä ominaisuuksiaan. Käsitteet tyttö, poika ja joku muu ovat peräisin aikuisilta. Aikuisilta lapsi oppii, että auto on auto, puu on puu jne. Tyttö voi leikkiä autoilla ja poika voi leikkiä nukeilla. Kysymys on lopulta siitä, miten lapsen omat vanhemmat asiaa käsittelevät. Autoilla leikkivästä tytöstä voi hyvinkin tulla naisellinen nainen, joka seksuaalisesti pitää miehistä. Nukeilla leikkivästä pojasta voi kasvaa miehinen naisista pitävä mies. Tai sitten ei. Nukeilla leikkivästä tytöstä voi kehittyä miehinen mies ja autoilla leikkivästä pojasta naisellinen nainen. Jokaisen pitäisi saada kasvaa omaksi itsekseen ilman ulkopuolista painetta ja ohjailua. Jos sukuelimen omaavalle lapselle sanotaan, että hänellä ei ole sukupuolta, se on mielestäni ohjailua.

”– Se on ihan höpö höpöä. Sukupuolikysymys on luovuttamaton osa identiteettiä. Ajatus siitä, että häivytämme tyttönä tai poikana olemisen, liittyy enemmän aikuisten tasa-arvopyrkimyksiin. Minua on aina kismittänyt se, että nämä asiat eivät lähde lapsesta, vaan se on ylhäältä annettua, että nyt pitää ajatella näin

”Jos tytär haluaa leikkiä kuormureilla ja olla johtajana, niin olkoon. Jos poika ei tykkää rajuista leikeistä, vaan on herkkä, niin olkoon. Mutta ei siltä pojalta tarvitse pippeliä viedä, eikä tytöltä pimppiä. Kyllä heillä anatominen sukupuoli on.”
(Lähde: https://www.is.fi/perhe/art-2000005448298.html)

Lastenpsykiatriaan erikoistuva perheneuvolassa toimiva tutkija ja Espoon kaupunginvaltuutettu Wessman (vas.) peräänkuuluttaa 13.11.2017 lähdekritiikkiä. Hän kumoaa omassa mielipiteessään Sinkkosen ajatukset ja kertoo tämän käymän julkisen keskustelun voivan ruokkia vääriä käsityksiä.
Vääriä käsityksiä? Wessmanin mukaan Sinkkonen on siis väärässä ja hän itse oikeassa. Millä perusteella näin vakaa väitös? Missä on suvaitsevaisuus, josta sukupuolineutraalikeskusteluissa pitäisi olla kyse? Suvaitsevaisuus, jos sanoo eriävän mielipiteensä? Eikö mistään saa enää puhua tai sanoa omaa mielipidettään?

En hyväksy sitä, että lastenpsykiatrin auktoriteetilla esitetään omia mielipiteitä universaaleina totuuksina ja suhtaudutaan halveksuvasti asiaa oikeasti tutkineiden ja siihen perehtyneiden ihmisten käsityksiin, saati ihmisten omaan kokemukseen omasta identiteetistään.”
”Wessman tarkentaa Uudelle Suomelle, että tällainen julkinen keskustelu voi olla jossain määrin haitallista ja ruokkia vääriä käsityksiä.”
(Lähde: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/235063-jari-sinkkonen-kielsi-transilmion-ja-sukupuolen-moninaisuuden-lastenpsykiatri-jaana)

Nykyään kaikkia mahdollisia asioita vaaditaan suureen ääneen muuttamaan yhdenvertaisuuden nimissä vähemmistön mielen mukaiseksi. Mutta missä menee raja? Pieni vähemmistökö määrää suuren enemmistön puolesta? Oletko sinä enemmistöä, joka ainakin ennen piti normaalina kutsua tyttöjä tytöiksi ja poikia pojiksi? Vai oletko vähemmistöä ja toivot puhuttavan henkilöistä?

”Noin 5 prosenttia oppilaista määritti sukupuolensa muutoin kuin tytöksi tai pojaksi.”
(Lähde: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/235063-jari-sinkkonen-kielsi-transilmion-ja-sukupuolen-moninaisuuden-lastenpsykiatri-jaana)

Suurimmalle osalle lapsista ”minä olen tyttö” ja ”minä olen poika” on tärkeä ja loukkaamaton osa identiteetin ja persoonan rakentumista. Tämän osan haluaa muutama yksittäinen henkilö murtaa kaikilta? Mitä ihmettä tällä tavoitellaan? Mitä ja kenen etua tämä ajaa?

Lopputuloksena voi olla naiseksi itseään kutsuva mies miehisillä sukuelimillä varustettuna naisvankilassa.
(Lähde: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6265187/Transgender-prisoner-sexually-assaulted-inmates-female-prison.html?ico=fbia-latest-middle

Tai poliisin pyyntö silminnäkijöiden havainnoista.
Henkilö löi toista asiakasta. Emme voi julkaista mitä sukupuolta, minkä värinen tai ikäinen hän on tai miten hän on pukeutunut tai puhuu. Emme voi myöskään julkaista mitään tietoja asianomistajasta. Mutta pyydämme yleisöä kertomaan mitä näkivät, tietenkin ilmoittamatta henkilön sukupuolta, väriä, ikää, pukeutumis- tai puhetyyliä. Mutta mielellämme otamme tietoomme kaiken muun.”
Tällä tavallako rikoksia tutkitaan tulevaisuudessa?

P.S. Anteeksi naiset, miehet, henkilöt – itse en halua käydä sukupuolineutraaleissa vessoissa, koska olen nähnyt missä kunnossa sellaiset voivat olla.