Mäntsälän kunnanvaltuusto yrittää taas päättää ”automaatista”

Mäntsälässä on, jälleen, käsittelyssä ELY-keskuksen kanssa tehtävä sopimus pakolaisten vastaanottamisesta. Tällä kertaa tarkoitus on käsitellä asiaa 4.2.2019.

Valtuuston enemmistö päätti vuonna 2017 toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta, minkä mukaan vuonna 2018 päätetään otetaanko heitä kuntaan vuosina 2019 ja 2020. Virkamiehet eivät noudattaneet päätöstä, vaan tekivät määräaikaisen sopimuksen 31.12.2018 asti. He eivät kuitenkaan tiedottaneet kunnanvaltuustolle poikenneensa päätöksestä. Virkamiesten tehtävä on toimeenpanna kunnanvaltuuston päätökset. Jos he eivät noudata kunnanvaltuuston päätöstä, onko kunnanvaltuustolla mitään merkitystä?

Virkamiehillä oli vuosi aikaa, salaisesti, selvittää ELY:n kanssa sopimuksen sisältöä. Viimeistään joulukuussa 2018 olisi ollut pakko käsitellä sopimus uudestaan. Mutta miten kävikään?

Laillisesti kutsutun valtuuston kokouksen esityslistalta poistettiin ko. asia kolme päivää ennen kokousta, vaikka asia olisi voitu siirtää lain mukaisesti kokouksessa esityslistan hyväksymisen kohdalla. Kaksi viikkoa myöhemmin kerrottiin kunnanhallituksen kokouksessa, että valtuuston puheenjohtajalla oli oikeus tehdä tekninen poisto. Herää kysymys, miksi sitten varmuudeksi kunnanhallitus kokoontui kolme päivää laillisen teknisen poiston jälkeen ja kolme tuntia ennen ko. valtuuston kokousta varmuudeksi poistamaan jo poistetun asian esityslistalta? Jos jo 7.12.2018 oli tiedossa, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja tekee laillisen toimenpiteen, miksi kunnanhallitus kutsuttiin hätäkokoukseen 10.12.2018 tekemään sama asia? Voiko kunnanhallitus poistaa kunnanvaltuuston kokouksen esityslistalta asian, joka on jo poistettu aiemmin?

Sopimuksen nimihän ei täysin vastaa enää sopimusta, koska nykyisin sopimuksen piiriin kuuluvat myös turvapaikanhaun kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt. Suomeen tulevien kiintiöpakolaisten määrä on 750 henkilöä ja tästä Uudenmaan osuus on 70 henkilöä. Vuoden 2019 määrän ELY-keskus on jakanut jo joulukuussa 2018 viidelle kunnalle – tänä vuonna ei siis ole enää saatavissa pakolaisia.

Jos sopimus olisi käsitelty 10.12.2018 ja enemmistö olisi päättänyt esityslistan ja kunnanhallituksen enemmistön mukaisesti kiintiön olevan 20 henkilöä vuonna 2019, sopimuksen mukaisesti Mäntsälään ei olisi ollut enää tarjota kiintiöpakolaisia vaan oleskeluluvan turvapaikan perusteella saaneita henkilöitä. Samoin tulee käymään vuonna 2020, 2022, 2024 ja niin edelleen, jos kunnanvaltuuston enemmistö päättää kunnanhallituksen enemmistön esityksen mukaisesti.

Onhan sopimuksessa 12 kuukauden irtisanomispykälä. Minulta kysyttiin kunnanhallituksen kokouksessa mitä perusteita olisi edes olemassa, että sopimus joskus haluttaisiin irtisanoa. Tämä siksi, että kunnanhallituksen jäsenet voivat valmistautua valtuuston kokoukseen vastaperusteluin. Ikävä kyllä en ole ennustaja, joten en voi sanoa millainen rahatilanne kunnassa tai valtiolla on 10 tai 20 vuoden päästä. En voi myöskään ennustaa kuinka monta miljoonaa turvapaikanhakijaa seuraavat hallitukset aikovat kustantaa veronmaksajien rahoilla.

Perustelu veronmaksajien rahojen käytöstäkin sain kommentointia aikaan. Valtion rahoista kunnille maksettua rahaa ei ilmiselvästi pidä pitää veronmaksajien rahoina.

Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan mukaan on äärimmäisen tärkeää tehdä sopimus, että kunta saa sovitut rahat. Sopimusta ei heidän sekä kunnanhallituksen enemmistön mukaan voi olla tekemättä. Kuitenkin samaiset ihmiset ovat sanoneet, että päätöstä ei tehdä rahan, vaan imagon ja arvopohjan mukaan. Tehdäänkö se siis rahan vuoksi vai rahasta huolimatta? Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että jos rahamäärä lasketaan alas, valtiolta saatava raha ei kata koordinaattoreita. Jos siis ELY:llä ei ole tarjota joka toinen vuosi kiintiöpakolaisia, kunnan tulee ottaa muita oleskeluluvan saaneita kattaukseen edes työntekijän kulut.

Jos kunta ei tekisi sopimusta, minkä imagon se antaisi ja kenelle? Ulkomaalaiset työntekijät, opiskelijat tai avioliiton kautta Suomeen tulevat ihmiset eivät luultavimmin kysy kunnalta ovatko he tehneet sopimuksen ELY:n kanssa saadakseen rahoja heidän kuntaan muuttamisestaan.

Kunnanhallituksen kokouksessa todettiin myös, että esitystäni sopimuksen tekemättä jättämisestä ei kukaan kannata, koska kaikkien muiden kannat ovat jo kiveen lyötyjä. Muut kunnanhallituksessa istuvat puolueet ovat siis jo päättäneet tekevänsä sopimuksen. Jos muut puolueet ovat jo päättäneet asiasta, onko kunnanvaltuustolla mitään merkitystä?

Eduskuntavaalit ovat tulossa ja julkisuudessa useammat puolueet tiukentivat kantojaan maahanmuuttoasioissa. Mäntsälä näyttää päätöksellään osviittaa, mitä vaalipuheet todellisuudessa ovat.
16 kommenttia
1 jako
12