Ilmastoteatteri tulee meille kalliiksi

Suomen metsät joutuvat korvaamaan muiden maiden hakkuut. EU:ssa on menossa c-luokan näytöskappale nimeltä vihreä siirtymä, jonka maksajaksi pääsee jälleen Euroopan metsäisin maa – Suomi. Yle kirjoitti juuri, että Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomi joutuu korvaamaan metsiensä hiilinielun romahduksen EU:lle. Laskun suuruusluokkaa ei tiedetä vielä tarkkaan, koska se riippuu EU:lta ostettavien nieluyksiköiden hinnasta. Arviolta useita miljardeja euroja maksava lasku lankeaa Suomen veronmaksajille vuonna 2025.

Jo 60 vuoden ajan Suomen metsät ovat kasvaneet joka vuosi edellistä enemmän ja metsät ovat tiheämpiä kuin ennen. Puuston määrä hehtaaria kohti on vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, koska Suomen metsät, erityisesti pohjoisessa, ovat ohittaneet parhaan kasvun vaiheen vanhuuttaan. Koska olemme pohjoisessa, metsät myös kasvavat viileän ilmaston takia vähemmän.

Suomi tilastoykkönen
Euroopan maista olemme selkeä tilastoykkönen ennen naapuriamme Ruotsia.

Suomi on Euroopan metsäisin maa, koska metsän osuus pinta-alasta on yli 75 prosenttia. Metsäpinta-alaa on Suomessa noin 26 miljoonaa hehtaaria, joten muutaman kymmenen tuhannen hehtaarin vähennys ei ole kovin merkittävä.

Suomi on aivan ylivertainen tiukasti suojellun metsän määrässä verrattuna muihin Euroopan maihin, kun luonnontilaisten metsien määrä, 2,9 % maapinta-alasta, on Euroopan suurin.

Missä EU, siellä ongelma
EU:ssa pyritään kasvattamaan metsäpinta-alaa, mutta sillä on esteinä rahoituksen vähäisyys ja kilpaileva maankäyttö. Ainoaksi nopeaksi ja tehokkaaksi keinoksi kasvattaa metsiemme hiilinielua tunnutaan ajattelevan hakkuiden rajoittamisen ja rahoituksen kasvattaminen Suomen verorahoilla.

Missä Perussuomalaiset, siellä ratkaisu
Tuntuu järjettömältä, että me suomalaiset maksaisimme asiassa EU:lle useita miljardeja euroja rahoittaaksemme muiden EU-maiden metsäpinta-alan kasvattamisesta. Sen sijaan sama summa tulisi maksaa suoraan suomalaisille metsänomistajille korvauksena siitä, että he eivät saa hakkuiden rajoitusten vuoksi metsistään tuottoa. Rahoittaisimme siis omien metsiemme kasvua toisten EU-maiden metsien sijaan.

Lähteet:
https://yle.fi/a/74-20009763
https://forest.fi/fi/artikkeli/tiukasti-suojellun-metsan-maara-eraissa-euroopan-maissa/#ca61e54d
https://mmm.fi/metsat/suomen-metsavarat
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/missa-ovat-euroopan-viimeiset-luonnonmetsat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_maista_mets%C3%A4osuuden_mukaan